Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van de websites van Floris Groep is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en wat uw rechten zijn.

Doel

Floris Groep vraagt en gebruikt uw gegevens alleen voor doeleinden waarvoor u ze verstrekt of waar u expliciet toestemming voor geeft.

Uitvoeren opdrachten

Zo is het voor het uitvoeren van uw orders noodzakelijk om bijvoorbeeld uw adresgegevens te hebben voor aflevering, en zijn diverse gegevens nodig voor de factuur. Wij gebruiken die gegevens dan alleen daarvoor maar zonder die gegevens kunnen wij de orders niet uitvoeren. Wanneer u email of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we dan naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Daardoor kunnen we vragen verwerken en verzoeken beantwoorden. Ook deze gegevens worden op beveiligde servers van Floris Groep of van derden die voor onze dienstverlening zijn ingehuurd. Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere gegevens.

Aanbiedingen

Wij gebruiken incidenteel algemene gegevens van u voor het doen van aanbiedingen. Zo sturen we mogelijk een aanbieding naar alle klanten die in het verleden producten uit een bepaalde productgroep kochten. Wij gebruiken uw gegevens hiervoor alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. De selectie van aanbiedingen vindt plaats op basis van algemene, geanonimiseerde gegevens, en vindt nooit helemaal geautomatiseerd plaats zonder menselijke tussenkomst.

Website bezoek

De websites van Floris Groep maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige onderdelen van de site niet meer werken. Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, diensten toevoegen aan onze website. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door de websites van Floris Groep te beïnvloeden. Wel kunt u ze uiteraard door de browser laten blokkeren.

Gegevens verwerking & beveiliging

Floris Groep deelt geen gegevens met andere commerciële partijen. We vragen de gegevens alleen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Alle gegevens die Floris Groep verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en verwerkt, en niet uitgeleend, verkocht noch op een andere manier aan derden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor derden om hun werkzaamheden voor u en Floris Groep te kunnen verrichten of als er een wettelijke noodzaak is. Zo zal een transporteur de naam van uw contactpersoon en adresgegevens nodig hebben voor het afleveren van een bestelling. Maar factuurgegevens zijn daarvoor niet nodig, en die geven we dan ook niet mee. Zodra uw gegevens niet meer nodig zijn voor optimale dienstverlening of voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en de wettelijke bewaartermijn verlopen is, zullen wij uw gegevens verwijderen. Sommige delen van de verwerking van uw gegevens heeft Floris Groep uitbesteed aan derden. Floris Groep zorgt ervoor dat alle verwerking en opslag van gegevens, en die van uw persoonsgegevens in het bijzonder, in eigen huis en bij derden strikt vertrouwelijk plaatsvindt. Floris Groep zorgt ervoor dat uw gegevens alleen in Nederland blijven.

Aanpassen gegeven; Uw rechten

U kunt te allen tijde inzage krijgen in welke gegevens we van u hebben opgeslagen en die indien gewenst laten corrigeren of verwijderen (voor zover juridisch toegestaan). Ook kunt u aangeven dat Floris Groep de verwerking van uw gegevens moet stoppen, en kunt u Floris Groep vragen om de overdracht van uw gegevens aan derden. Onderaan iedere mailing vindt u overigens de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of u af te melden. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen. Indien u het niet eens bent met de manier waarop Floris Groep met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact over privacy

Voor al uw vragen over dit privacystatement kunt u terecht bij: Floris Groep, privacy@florisgroep.nl. Floris kan dit privacy-statement aanpassen. De laatst gewijzigde versie staat altijd op de website.